Vi kan fastigheter.

Erfarenhet gör arbetet enklare

Om oss

Bostäder att vara stolt över. Boform kombinerar det lilla företagets entreprenörskap och innovationskraft, med det stora bolagets stordriftsfördelar. Detta är möjligt tack vare aktiva ägare, korta beslutsvägar och minimal administration.

Boformär stolta över att Järfälla kommun tilldelade oss utmärkelsen Byggnadsmärket 2014. Byggnadsmärket syftar till att belöna den eller de som har verkat för god arkitektur och byggnadskultur vid uppförande av nya byggnader och anläggningar eller vården av kulturhistoriskt, miljömässigt eller konstnärligt värdefulla byggnader och anläggningar.

Läs kommunens motivering

Boform i media

Vi letar alltid projekt och är öppen för alla typer av samarbeten

Vi har stor kunskap och breda kontaktnät som kan bistå oss under hela processen. Kontakta oss gärna på info@boform.se

Lämna gärna kontaktuppgifter och en lättare beskrivning av projektet. Svar får du/ni inom en timme.