För Investerare

Fastighetsutveckling i siffror.

Fastighetsbranschen är ovanligt kapitalkrävande till sin natur

Vår affärsmodell ger högre lönsamhet men kräver också en större kapitalinsats under själva projekttiden. Som investerare har du möjlighet att få ta del av Boforms fastighetsprojekt. Boform emitterade 2015-2016 preferensaktier i moderbolaget för att du som investerare skulle få riskspridning på samtliga våra projekt. Boform har sedan starten haft externa investerare och har historiskt haft återkommande investerare som vill vara med och få bra avkastning på sitt kapital i ett flertal olika projekt. Åren 2017-2018 har investeringar från externa investerare utgjorts av lånebaserad toppfinansiering.

Fullmakt – Laddas ner här.