Vår affärsmodell ger högre lönsamhet men kräver också en större kapitalinsats under själva projekttiden. Som investerare har du möjlighet att få ta del av Boforms fastighetsprojekt genom en hög fast och garanterad ränta. Därtill får du en hög realsäkerhet genom att Boform använder sig av en ovanligt stor andel eget kapital i genomförandet av sina projekt. Vi emitterar preferensaktier i moderbolaget för att du som investerare ska få riskspridning på samtliga våra projekt. Boform har sedan starten haft externa investerare och har idag återkommande investerare som vill vara med och få bra avkastning på sitt kapital.

Kontakta oss gärna för mer information.

 

Kallelse till extra bolagsstämma